ALK
Jun 1, 2017

Indberetning af ledelsens transaktioner med ALK-Abelló A/S' B-aktier og tilknyttede værdipapirer

København, 2017-06-01 12:19 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) indberetter hermed følgende transaktioner: 
 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
 a) Navn Andreas Slyngborg Holst
2. Årsag til indberetningen
 a) Stilling/titel Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt)
 b) Første indberetning/ ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
 a) Navn ALK-Abelló A/S
 b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
 a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
B-aktier 
 
DK0060027142
 b) Transaktionens art Salg 
 c) Pris(er) og mængde(r)                      Prise(r)                                   Mængde(r)
                136.765,88 DKK                               138 stk.
 d) Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
 
138
136.765,88 DKK
 e) Dato for transaktionen 2017-05-31
  f) Sted for transaktionen NASDAQ Copenhagen

  

ALK-Abelló A/S
 

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Investor Relations: Per Plotnikof, tlf. 4574 7527, mobil 2261 2525